داستان ما

داستان ما

داستان ما از کجا شروع شد؟

یکی برای شروع، جمله ای است کوتاه که مفهومی بزرگ در پس خود نهان دارد. همیشه در طول زندگی برای انتخاب راه جدید خصوصا زمانی که اشراف به خیلی از عوامل نداشته باشیم دچار تردیدهای فراوان و صرف زمان زیاد برای پیدا کردن راهی که پس از بررسی اولیه انجام دادیم خواهیم شد.
تازه بعد از کلی تحقیق احتمال انتخاب اشتباه هم خیلی زیاد است و ما مجبور به تغییر مسیر برای رسیدن به موقعیت قابل اتکا برای آینده هستیماین فرایند نه تنها برای شما، برای همه افراد قابل بسط است.
چه کار کنیم که تجربه را به جای تکرار کردن استفاده کنیم. 
چطور اعتماد کنیم؟
چه کار کنیم که سعی و خطای کمتری انجام دهیم؟
چاره کار شاید این است که بتوانی فردی را انتخاب کنی که در آن حوزه امین و مورد اعتماد یک گروه از جامعه مخاطب است و اعتبار و جایگاه فعلی را به سادگی به دست نیاورده است تا بخواهد خراب کند.
مدل قدیمی که ریشه در تاریخ کسب و کار بازاری ایران دارد این است که حرف طرف کلی می ارزه و فقط کافی بود که یک بار خلف وعده ای اتفاق بیافته تا کل بازار تحت الشعاع عدم همکاری با اون فرد گردد.
در 1forstart ما در واقع می خواهیم مفهوم یکی برای شروع را بدرستی نشان دهیم و با نظرات شما بتوانیم مدل قابل اتکایی را به مخاطبین ارایه دهیم.
در این پرتال تلاش شده است تا به معرفی و استفاده از کانال ارایه خدمات پارتنرهای مطمین که امتحان خود را پیش‌تر توسط مشتریان دیگر پس داده اند پرداخته شود و در خیلی از موارد یک بار خود تیم این مجموعه از سرویس های آن پارتنر ها استفاده نموده است.
در نهایت خود شما هم می توانید از مجموعه همکاران ما برای ارایه خدماتی که در آن متخصص هستید باشید تا بتوانیم کمترین زمان را برای سعی و خطاها طی کنیم

 

تیم مدیریت

حمیدرضا احمدیان

دکتر حمیدرضا احمدیان

هدایت کننده خدمات آموزش

محمد امامی نژاد

محمد امامی‌نژاد

هم بنیان‌گذار و مدیرعامل ترکیه

دکتر مهدی بینا

هم بنیان‌گذار و مدیرعامل کانادا

مریم بیاتی

مدیر بازاریابی دیجیتال

Hossein Shokri

دکتر حسین شکری

مشاور ارشد خدمات آموزشی

یک راه‌کار برای
بهبود کیفیت زندگی

1forstart یعنی: یک قدم تا شروع، یک قدم تا تغییر، یک قدم تا تحول

مشتریان ما

همکاران ما

fa_IR
اسکرول به بالا Call Now Button